Calendario de reservas da Agrupación Instrutiva de Caamouco

Este é o calendario de reservas da Agrupación Instrutiva. Se queres solicitar o uso das nosas instalacións envía un WhatsApp ou chama ao 680 16 19 29.
As actividades e cursos da Agrupación prevalecerán sempre sobre calquera outra.

Con Wikimapia temos a posibilidade de descubrir os lugares cos vellos nomes de Caamouco e de engadilos nós mesmos, ademáis de fotos, comentarios....

del siglo XIX y de estilo barroco. Planta de cruz latina, de nave única cubierta con bóveda de cañón reforzada por arcos fajones.Ermita de Nosa Señora da Mercede, del siglo XIV. Perteneció a un convento de franciscanos que estuvieron en el lugar.Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, del siglo XIV. Pertenece al Arciprestazgo de Bezoucos, que comprende toda esta península. Puente de la Ciscada, del siglo XVI. De arco único y gran pureza de líneas. Cruceiro Chanteiro, de plataforma oculta.

de internet....