Asemblea Xeral de CaamoucoNet

caaballs

Estimados socios:

A Xunta Directiva da Asociación Cultural CaamoucoNet convoca para o vindeiro día 17 de setembro de 2016, domingo, na Escola de Redes, ás 11:30 h. en primeira convocatoria e ás 12:00 en segunda convocatoria, a Asembleia Xeral Ordinaria coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación do Acta anterior.
  2. Informe Económico.
  3. Memoria Anual de Actividades.
  4. Cotas do ano 2017.
  5. Expedientes disciplinarios e Baixas de socios.
  6. Rogos e preguntas.
  7. Fin da Asembleia Ordinaria e comezo da Asembleia Extraordinaria.

A Asembleia Xeral Extraordinária terá un único ponto a tratar na orde do dia.

Ponto Único : ELEICIONS DOS MEMBROS DA XUNTA DIRETIVA.

Moito Obrigado pola vosa presencia e colaboración.