Calendario de reservas da Agrupación Instrutiva de Caamouco

Este é o calendario de reservas da Agrupación Instrutiva. Se queres solicitar o uso das nosas instalacións envía un WhatsApp ou chama ao 680 16 19 29.
As actividades e cursos da Agrupación prevalecerán sempre sobre calquera outra.

A apertura das comportas de fondo do Embalse da Capela suporía que os lodos do fondo pasasen ao Eume e á Ría de Ares. Os lodos foronse acumulando alí dende hai 50 anos, e nese tempo operaron augas arriba empresas de minería e fertilizantes, e conteñen contaminantes químicos e metais, o que reavivaría, entre outros, o problema dos altos niveis de cinc na Ría.

Con esto aparece un problema ao tentar solucionar outro, posto que Endesa está obrigada, por normativa e antes de que se produza unha sentenza xudicial, a restituir o caudal no tramo de 4km que deixou seco (entre a presa e a central), e sen sequera o caudal ecolóxico, suponse que para obter o maior rendemento posible en produción enerxética.

O caso é que a concesión da presa a Endesa está a piques de rematar despóis de 50 anos de explotación do recurso. Algunha asociación ecoloxista (ADEGA) pide a demolición e as institucións oficiais pensan na prórroga. Mentras tanto, para cumprir, Endesa opta pola solución máis económica, posto que non lle queda máis remedio que abrir as comportas de fondo para restaurar o caudal, en lugar de retirar os lodos simplemente os traslada 50 metros. O proxecto só parece un intento de enmenda barato.

Documento Ambiental para el proyecto de Modernización de los desagües de fondo de la Presa del Eume

Comunicado da Asociación Ríos Con Vida.

Manifesto da Asociación Ríos Con Vida.


ADEGA esixe a caducidade da concesión e a demolición do encoro d'A Capela no Eume

27 de xuño de 2011. A desvergoña de ENDESA non ten límites: quere botar 50 anos de lamas tóxicas Eume abaixo! O proxecto de "Modernización de los desagües de fondo de la presa de Eume" (PDF 3,20 MB) é a "solución final" de ENDESA para despachar décadas de incumprimento dos caudais ecolóxicos o que provocou a seca de 3,4 km de río. Para eliminar os sedimentos (lamas ácidas con metais pesados da actividade mineira) acumulados no vaso do encoro a solución que propón ENDESA é... vertelos no Eume! ADEGA esixe da Xunta que obrigue á empresa a limpar o vaso do encoro retirando e depositando as lamas nun vertedoiro controlado para o seu tratamento, en troques de arrialas ao Eume. Asemade, e visto o reiterado incumprimento (50 anos) da lexislación ambiental, Hernández debería incoar un expediente para decretar a caducidade da concesión e obrigar a ENDESA a demoler o encoro en troques de querer lavarlle a cara á empresa.

Tal como acontecera coa macrobalsa ácida (o mal chamado lago d'As Pontes) no oco da antiga mina, ENDESA busca, coa complicidade da Xunta, resolver dun xeito rápido e barato (para a empresa, naturalmente) outro problema ambiental criado pola súa actividade. Por se non fora suficiente co macroproxecto do lago, feito para desentenderse canto antes da xestión do oco da mina e descargar nas arcas públicas a responsabilidade de xestionar a perpetuidade a balsa ácida máis grande do estado, agora pretende "socializar" o grave problema das lamas acumuladas no encoro d'A Capela, no Eume, mediante a "avanzada técnica" do "vertido controlado" ao río.

Para iso, ENDESA pretende primeiro desatascar unhas válvulas pechadas 50 anos pola manchea de sedimentos (lamas ácedas cunha alta carga de mateis pesados) que xerou a actividade mineira, para logo, remexer os "pousos" do vaso e vertelos á canle do río para se decantar en 4 balsas conectadas en serie.

Á vista da documentación do proxecto, trátase da solución máis rápida e barata (para ENDESA, por suposto). A outra sería dragar todo o vaso e depositar a totalidade dos sedimentos (que teñen a categoría de residuos perigosos) nunhas balsas estancas fóra da canle para o seu tratamento. Os impactos de verter millóns de metros cúbicos de augas ácidas cunha alta carga de metais pesados sobre o río, sobre o parque natural e sobre a ría de Pontedeume serían catastróficos. Aínda lebramos a tremenda mortalidade que ocasionou nos ríos Chamoselo, Trimaz e Eume as escorrentías ácidas das obras da autovía Ferrol-Vilalba, que durante meses ficaron practicamente esterilizados.

ADEGA esixe da Xunta non só que obrigue a ENDESA a cumprir coas súas responsabilidades ambientais e facerse cargo da adecuada xestión e tratamento das lamas acumuladas no vaso do encoro: despois de 50 anos de dereito de pernada sobre o EUME, a administración ten suficientes motivos para iniciar un expediente de caducidade da concesión do encoro d'A Capela por incumprimento da lexislación de augas e de pesca fluvial, e obrigar á empresa a demoler unha infraestrutura que secuestrou todo un río durante décadas.


El PSOE local rechaza el plan de Endesa para restituir el caudal del río Eume

Domingo, 03 de Julio de 2011 lorena romero > ferrol
Los socialistas eumeses instarán a la corporación local a rechazar el plan que presentó la eléctrica Endesa de restitución del caudal del río Eume debido, aseguran, al elevado riesgo ecológico que supone para la zona. El PSOE local redactó una moción que preveían aprobar en el pleno de finales del pasado mes de junio, que finalmente no se celebró. Desde el partido confían en poder defender el documento “máis pronto que tarde” y lograr el consenso “nun tema tan fundamental para o futuro do Pai Eume e, por tanto, de Pontedeume”.

En la moción de los socialistas se recuerda que en enero de 2010 personal de Endesa declaró a agentes del Seprona que en el fondo del embalse de A Capela existía “un gran depósito de lodos” y reconoció que los desagües no se abrían porque podrían ocasionar “algún dano ao medio ambiente”. Algunos colectivos ecologistas aseguraron en su día que los mencionados restos que se acumulan en el fondo del pantano provienen tanto de la explotación minera que durante años permaneció activa en la villa de As Pontes como de las obras de la autovía Ferrol-Vilalba.

El proyecto impulsado por Endesa contempla la retirada de 1.500 metros cúbicos de sedimento a través de una bomba de aspiración en la zona inmediata a las tomas de fondo y reubicarlos aguas arriba a una distancia de unos cincuenta metros. Así se especifica en el Documento ambiental para el proyecto de modernización de los desagües de fondo de la presa del Eume, elaborado por la consultora hidráulica madrileña HCC para la eléctrica. Asimismo, en el informe se señala que durante las operaciones “se producirá cierta resuspensión de sedimento en la columna de agua del embalse, lo que puede suponer un aumento de la turbidez del agua”, y que el uso de los elementos necesarios para acometer el trabajo “conlleva también un riesgo de contaminación del agua por derrames accidentales de aceites y combustibles, que afectaría no solo a la calidad del agua sinó también a la comunidad biológica del embalse”. Estos posibles vertidos y derrames accidentales “si se producen en el río acabarían llegando a la ría de Ares”, tal y como se señala en el informe de Endesa. En lo que respecta a la gestión de los residuos, en el documento se especifica que para prevenir la posible contaminación de las aguas del río por los sedimentos extraídos de los desagües del fondo éstos se irán disponiendo en contenedores situados a la salida de los desagües y evacuados mediante la grúa para su transporte a un vertedero.

En cuanto a los sedimentos del embalse, para evitar enturbiamientos de las aguas se aplicará un sistema que garantice un gradiente creciente de densidad del agua hacia el fondo, actuando como contención frente a la dispersión del sedimento movilizado más fino hacia niveles superiores a la columna del agua. La actuación contempla además medidas para prevenir la contaminación del agua por vertidos y derrames accidentales y acciones al paisaje y usos recreativos.

Por su parte, los socialistas eumeses denuncian el hecho de que la empresa no optase por buscar un depósito para los lodos lejos del embalse, “minimizando os nocivos efectos secundarios”, y la acusa de buscar “a solución máis económica para a empresa pero máis cara para a saúde medioambiental”, al decantarse por “dragar e recolocar os lodos dentro do seu propio encoro e verter ao río a auga sucia estancada no fondo”. Desde el PSOE recuerdan que la oposición al plan de Endesa está encabezada por el colectivo “Ríos con Vida- AEMS”, que alerta de la contaminación de los fangos en un tramo de 16 kilómetros.

Asimismo, los socialistas eumeses recuerdan que el documento de la eléctrica está en período de alegaciones e instan al Concello de Pontedeume a pronunciarse al respecto. Además, en la moción del PSOE se propone comunicar a  Augas de Galicia, a la dirección del Parque de las Fragas do Eume y a la Xunta, el rechazo del pleno –en caso de que así se acuerde en la sesión a convocar– a este plan de la eléctrica.

Endesa presenta un proyecto para modernizar los desagües de la presa del río Eume

La actuación implica la retirada de 1.350 metros cúbicos de sedimentos ubicados junto a la toma de estos conductos, lo que podría acarrear perjuicios para la calidad de las aguas

ANA BLASCO | A CORUÑA Endesa ha presentado un proyecto para modernizar los desagües de fondo de la presa del río Eume. El objetivo es, según la documentación presentada por la empresa, poder suministrar de manera continua el caudal regulado de mantenimiento por estos desagües.

Para desarrollar esta actuación será necesario retirar 1.350 metros cúbicos de sedimentos depositados en las inmediaciones de la toma de los desagües que se pretenden modernizar. La energética propone dos alternativas para retirarlos: dragar el depósito de sedimentos mediante una máquina con forma de "cuchara" y transportarlos después a un vertedero autorizado; o realizar un desalojo subacuático mediante un sistema de aspiración por bombas y posterior reubicación de los materiales retirados en un punto seleccionado del mismo vaso del embalse. Esta última ha sido la opción seleccionada por ser la menos perjudicial a nivel ambiental.

Aún así, Endesa reconoce que esta actuación producirá efectos, o riesgo de ellos, en todas las masas de agua del entorno: tanto en el embalse, como en el río aguas arriba de la presa y en la ría de Ares.

En el agua embalsada se producirá "cierta resuspensión de sedimento", lo que puede implicar un incremento de su turbidez, cuando con una bomba se aspire la zona inmediata a las tomas de fondo y se reubiquen los residuos 50 metros aguas arriba. Además, hay riesgo de contaminación del agua y la comunidad biológica -plancton, zoobencos y peces- con aceites y combustibles por las embarcaciones y otra maquinaria que se empleen en esta labor.

Las aguas del río circulantes bajo la presa corren el riesgo de enturbiarse cuando se extraigan entre 30 y 40 metros cúbicos de residuos de la salida de los desagües, al emprender su limpieza. Los aceites, lubricantes y carburantes de la maquinaria también pueden afectar al río.

"Particular atención" pide la energética a los efectos que pueden provocar las pruebas para comprobar el funcionamiento de los nuevos desagües. Estas comprobaciones se realizarían en dos fases, cada una de ellas de tres días de duración, que "es esperable" que causen turbidez en el agua del embalse y que esta salga hacia el río con "cierta carga de sólidos en suspensión" que pueden dañar tanto al agua como a los peces.

Si se producen vertidos de carburantes y aceites al río estos también llegarían a la ría de Ares, al igual que la turbidez del agua, y afectaría a la calidad de sus aguas y a sus peces.

Adega exige a la Xunta que obligue a Endesa a demoler la presa de A Capela

La asociación alerta de las graves consecuencias ambientales del vertido de lodos "tóxicos" al río Eume previsto en el proyecto de modernización que el Gobierno gallego estudia en la actualidad

VIVIANA BURÓN | A CAPELA La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) exige a la Xunta que decrete la caducidad de la concesión del embalse de A Capela a Endesa Generación SA "en vista del reiterado incumplimiento de la legislación ambiental" así como que obligue a la empresa energética a demoler la presa.

El colectivo ecologista acusa a la eléctrica de querer verter al río Eume los lodos contaminados que ha acumulado durante 50 años en el embalse amparándose en un proyecto para modernizar los desagües del fondo de la presa de A Capela, documento que presentó en febrero de este año al Ejecutivo gallego y que, en la actualidad, está siendo evaluado en materia ambiental por Augas de Galicia.

La intención de Endesa, según explica Adega en un comunicado remitido ayer, es buscar "la solución final" al incumplimiento durante "décadas" del caudal ecológico que ha provocado la desecación de un tramo de 3,4 kilómetros del río Eume, razón por la que la Fiscalía de Medio Ambiente interpuso en 2010 una denuncia contra la empresa por un supuesto delito de captación abusiva de aguas y daños al medio ambiente.

Los ecologistas acusan a Endesa de tratar, "con la complicidad de la Xunta", de resolver "de una forma rápida y barata" un problema ambiental derivado de su actividad tras "desentenderse" de la gestión del hueco de la mina con el proyecto del lago y descargar la responsabilidad de gestionar "la balsa ácida" en las arcas públicas. Aseguran que la intención de la eléctrica con el proyecto, que tiene un presupuesto de 5.784.653 euros y un plazo de ejecución de 51 semanas y media, es "socializar" el problema de la acumulación de sedimentos tóxicos acumulados en el embalse de A Capela desde el año 1960.

La entidad energética propone desatascar unas válvulas cerradas desde hace 50 años por la cantidad de "lodos ácidos con una alta carga de materiales pesados generados por la actividad minera" para, a continuación, remover estos sedimentos y "verterlos al río Eume". Tras el análisis de la documentación del proyecto presentado a la Xunta, que ya cuenta con el visto bueno en materia técnica y de seguridad del Ejecutivo gallego, Adega acusa a la empresa de decantarse por la opción más rápida y barata, tras descartar el dragado de la cuenca para depositar los sedimentos en unas balsas externas para su posterior tratamiento. Los ecologistas alertan de los graves riesgos que conllevará el vertido de "millones de metros cúbicos de aguas ácidas con una alta carga de metales pesados" tanto en el río Eume como en el parque natural de As Fragas do Eume y en la ría de Pontedeume.

Adega, además de reclamar a la Xunta que obligue a Endesa a cumplir con sus responsabilidades ambientales y hacerse cargo de la gestión y tratamientos de los sedimentos acumulados en la presa de A Capela, considera que después de medio siglo de "derecho de pernada" de la empresa sobre el Eume, la Administración autonómica tiene razones suficientes para iniciar el expediente de caducidad de la concesión y demoler la presa.

La Xunta descarta retirar a Endesa la concesión del embalse de A Capela

La Consellería de Medio Ambiente ordenó a la empresa en enero de 2010 restituir el caudal ecológico en el tramo desecado del río Eume

V. BURÓN | A CAPELA La Xunta descarta decretar la caducidad de la concesión del embalse de A Capela a la empresa Endesa Generación SA tal y como exige la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) tras conocer el proyecto de modernización de los desagües de la presa.

La Consellería de Medio Ambiente explica que esta iniciativa de la empresa responde a un requerimiento que le trasladó en enero del pasado año en el que le obliga a restituir el caudal ecológico en el tramo del río Eume, de 3,4 kilómetros de extensión, que se encuentra desecado en las inmediaciones del embalse de A Capela desde hace 51 años.

Debido a que, por el momento, Medio Ambiente considera que Endesa responde a sus exigencias con la presentación del proyecto para reabrir los dos desaguaderos del pantano, la Xunta no se plantea tomar las medidas que reclama la asociación ecologista, que propone también exigir a la entidad energética el derribo de la presa de A Capela.

"En estos momentos el proyecto se encuentra en la fase de tramitación ambiental, en la que se analizará la viabilidad ambiental de las obras que se pretenden llevar a cabo", puntualizan desde la Consellería de Medio Ambiente.

Con un presupuesto de 5.784.653 euros y un plazo de ejecución de 51 semanas y media, Endesa propone retirar 1.500 metros cúbicos de sedimentos depositados en las inmediaciones de la toma de los desagües de la presa que quiere modernizar a través de un sistema de aspiración por bombas para, después, reubicarlos aguas arriba a una distancia de 50 metros.

Pese a asegurar que esta opción para efectuar los trabajos es la menos dañina para el medio ambiente, la energética admite posibles daños en el río Eume y en el embalse derivados de la limpieza de los "sedimentos acumulados en los desagües, posibles vertidos y derrames accidentales de sustancias contaminantes (...) y riesgo de enturbiamiento de las aguas". Todo ello afectará la calidad del agua así como a las comunidad biológica del río.

El proyecto apunta también a daños en la ría de Ares similares a los citados en el Eume y a una posible afección negativa sobre la fauna de la ribera, particularmente a los mamíferos y a las aves que necesitan introducirse en el agua para alimentarse.

Dos asociaciones ecologistas, AEMS Ríos con vida y Adega, rechazan estos trabajos y acusan a la empresa eléctrica de tratar de esquivar sus responsabilidades legales vertiendo lodos tóxicos acumulados durante cincuenta años a las aguas del Eume. El Ayuntamiento de Pontedeume, por su parte, solicitará información sobre esta iniciativa de la Endesa Generación SA, que fue denunciada el pasado año por la Fiscalía de Medio Ambiente por daños al medio ambiente.

Endesa planea verter al río Eume lodos acumulados durante 50 años

"Las pruebas de desagüe tendrán efectos negativos entre moderados y severos"

L. BUSTABAD - Ferrol - 24/06/2011

Endesa planea verter al río Eume toneladas de lodos contaminados que se acumulan en el fondo del embalse de A Capela desde 1960. Es parte del "proyecto ambiental" que la compañía eléctrica le ha remitido a la Xunta con el pretexto de "modernizar el desagüe de fondo de la presa". La empresa, que mantiene seco un tramo de 3,4 kilómetros del río desde hace cinco décadas, está obligada por ley a restituir su caudal ecológico y reabrir los dos desaguaderos del pantano. En el último medio siglo, no lo ha hecho nunca. Ni por iniciativa propia ni después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hubiera señalado directamente a Endesa Generación, SA como presunta responsable de varios delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales en un espacio protegido como el parque natural de As Fragas do Eume.

La empresa será juzgada por desecar 3,4 kilómetros de cauce del Eume

El fiscal de delitos ambientales, Álvaro García Ortiz, denunció en abril del 2010 a la eléctrica por captación abusiva de aguas, lo que forzó a la empresa a tratar de enmendarse.La compañía ha redactado un proyecto de 86 páginas para intentar corregir cinco décadas de impunidad, turbinando agua de espaldas a la normativa autonómica, estatal y europea que protege los ríos. El "documento ambiental" de Endesa, redactado por la consultora hidráulica madrileña HCC y fechado a mediados de mayo, propone retirar con una grúa una pequeña parte de los fangos -unos 1.350 metros cúbicos- que se acumulan sobre las alcantarillas de acero del pantano para depositarlos 50 metros más arriba, sobre una planicie en el fondo del mismo embalse. La eléctrica se sirvió de un equipo de buzos para sumergirse en la presa de A Capela y trazar un diagnóstico del fondo con el objetivo de "demoler y sustituir" una cámara de válvulas sellada desde 1960 por "un by-pass en cada conducto del fondo".

Despejadas las compuertas y desatascados los desagües, tendría dos canales abiertos para soltar el caudal estancado en el fondo en potentes ráfagas de 2,8 a 51,6 metros cúbicos por segundo. Esta propuesta de Endesa para solucionar de un plumazo sus dos problemas legales en el Eume -restituir el caudal y reabrir los desagües- a base de liberar toneladas de fangos apilados a lo largo de 51 años ha sublevado a los ecologistas.

Desde Ríos con Vida-AEMS acusan a la eléctrica de querer convertir el río en un "auténtico vertedero de lodos contaminados" e instan a Augas de Galicia a rechazar un proyecto que está en fase de alegaciones y forzar a Endesa a restituir el caudal ecológico, el 10% de la media anual del río (1.160 metros cúbicos por segundo) en el tramo seco.

"Endesa está obligada a suministrar agua al río de forma continua y al mantenimiento de los desagües, pero jamás lo ha cumplido", destaca Mark Adkinson, responsable de AEMS en Galicia.El proyecto de Endesa se planteó en primer lugar la opción de retirar y trasladar los lodos hasta un vertedero autorizado, pero la descartó porque sería más largo y costoso. En su lugar, proponen depositarlo en cuatro balsas de decantación en la ribera y ventilar el proyecto en 11 meses.

El documento de la eléctrica ya advierte de las posibles consecuencias medioambientales de su propuesta. "Las pruebas de desagüe provocarán efectos negativos entre moderados y severos sobre el agua, el paisaje, los usos recreativos y la pesca fluvial", alertan los técnicos, que hablan de daños "irreversibles" para los peces y nutrientes del río.

En enero de 2010, el jefe de obra civil de Endesa declaró a los agentes del Seprona que en el fondo del embalse existía "un gran depósito de lodos", pero indicó que los desagües no se abrían porque podría ocasionar "algún daño al medio ambiente". Así lo reflejó el fiscal cuatro meses después en su denuncia contra la empresa eléctrica.

Contradiciendo a sus directivos y pese a las advertencias de los técnicos, Endesa se ha decantado por dragar y reubicar los lodos dentro de su propio embalse y verter al río el agua sucia estancada en el fondo. Es la opción más económica y también la que parece más perniciosa para el medio. La compañía se enfrenta por primera vez a un proceso penal por haber desecado un tramo de 3,4 kilómetros del río durante medio siglo para turbinar más agua en una de las dos minicentrales que explota en su cauce.

Desde 1960, entre la presa de A Capela y la central hidroeléctrica del Eume solo fluye una corta vía de agua entre rocas y musgo. El caudal del río baja entubado hasta las turbinas de la planta hidráulica a costa de secar el cauce natural.

Un proyecto saturado de críticas

La Cofradía de Pescadores y el Partido Socialista de Pontedeume se suman al rechazo mostrado por ecologistas a la iniciativa de Endesa para modernizar los desagües del embalse de A Capela

Los desagües del embalse de A Capela, cuya concesión ostenta Endesa desde 1960, están saturados por los lodos acumulados durante 51 años y la necesidad de restituir el caudal ecológico al río Eume ha llevado a la eléctrica a presentar un proyecto para modernizarlos. Pero su intención de retirar los sedimentos para depositarlos en el propio embalse ha suscitado las críticas de asociaciones ecologistas por su posible daño ambiental, rechazo al que se suman la Cofradía de Pescadores y el PSOE de Pontedeume

VIVIANA BURÓN | PONTEDEUME El proyecto de Endesa Generación SA para modernizar los desagües del embalse de A Capela ha generado diversas críticas tras conocerse las características de los trabajos por, según denuncian los colectivos ecologistas AEMS Ríos con vida y Adega, los daños ambientales que causarán al río Eume y a la ría de Pontedeume así como a las aguas de la propia presa.

El Partido Socialista (PSOE) y la Cofradía de Pescadores de Pontedeume también se suman a este rechazo. Mientras que el colectivo de mariscadores aseguran que estos trabajos "perjudicarán" sus intereses por la posible contaminación de la ría, la formación socialista propondrá al pleno de la Corporación local rechazar el proyecto "por el alto riesgo ecológico" que supone para, a continuación, trasladarle esta oposición a Augas de Galicia, a la dirección del parque natural As Fragas do Eume y a la Xunta, además de instar a que se "restituya la legalidad sin que esto suponga un nuevo problema para el futuro del Eume".

El portavoz del PSOE, Bernardo Fernández, explica que su intención era someter a votación la moción en el pleno de constitución del Gobierno local previsto para ayer que, finalmente, el alcalde, Gabriel Torrente, decidió posponer.

"Hace 20 días que tomamos posesión como concejales y todavía no han repartido las áreas de gobierno porque los miembros del Partido Popular no se ponen de acuerdo", asevera Bernardo Fernández, para añadir que espera que este retraso no sea el indicador de la capacidad de trabajo del nuevo Gobierno municipal, de cara a la legislatura que acaba de comenzar.

Los socialistas tienen previsto reunirse en las próximas semanas con los mariscadores para trasladarles "su apoyo" ya que la posible afección a la ría de Pontedeume perjudicaría " a muchas familias" de la villa que viven del marisqueo.

Pendiente de confirmación está la celebración de una charla, organizada por los socialistas, impartida por un grupo de expertos con el fin de informar a los vecinos de las consecuencias que podrían acarrear la retirada de 1.350 metros cúbicos de lodos contaminados que se acumulan en los desagües del pantano para depositarlos en el mismo embalse, en una planicie situada a 50 metros. El PSOE apela a la responsabilidad del resto de grupos municipales ante este tema "de vital importancia".


 

Redes conta cunha carnicería que abre os Luns (salvo no iinverno) Mércores - Venres e Sábados en horario de mañá na plaza do Pedregal o carón do Bar O Peirao.  Aquí podemos contar con diversidade de productos cárnicos, chourizos, etc.

E un servizo moi a ter en conta para tódolos que vivimos perto e queremos ir a compra a pé. Tamén fai un pequeno percorrido pola mañá parando en diversas partes da estrada coñecidas polos veciños, en Seselle, no cruce de Carballás, nas Pezoas... Paradas o longo do percorrido dende Ares a Redes, un servizo do que teñen boa conta moitos veciños de Caamouco.