Calendario de reservas da Agrupación Instrutiva de Caamouco

Este é o calendario de reservas da Agrupación Instrutiva. Se queres solicitar o uso das nosas instalacións envía un WhatsApp ou chama ao 680 16 19 29.
As actividades e cursos da Agrupación prevalecerán sempre sobre calquera outra.

 

Os topónimos, dentro da información dispoñible para dar corpo ao coñecemento histórico da nosa parroquia, son un dos elementos máis importantes a considerar, sobre todo por dispor de fontes documentais de diferentes épocas, xa que o seu estudo lévanos a coñecer os aspectos que configuran a arqueoloxía do topónimo.

En moitos casos o topónimos son referencia a unha actividade, noutros cualifican un accidente xeográfico e sempre son unha referencia, que o paso dos anos non puido borrar, a un pobo e a súa lingua.

 

O topónimo Caamouco, do mesmo xeito que Caaveiro, presentan na súa evolución fonética unha similitude que os emparella na súa evolución e posiblemente tamén na súa época de aparición. Ligados ambos nas súas orixes a fundacións monásticas aparecen en documentos do século IX como Calamouco e Calavario. Nas grafías do século XIII e posteriores, no cartulario de Caaveiro, obsérvase a desaparición do son intervocálico /-l-/ para o toponimo Calavario e poida que na mesma época ocorrese igual modificación no topónimo Calamouco. A palabra Camouco, cunha soa 'a', atópase no galego falado en Guitiriz (Lugo) cunha acepción que fai referencia a unha pedra de certo tamaño, difícil de mover a man, tamén en Ribeira (A Coruña) existe un pequeno illote que recibe o nome de Camouco. O que nos pode levar a considerar que a aplicación do topónimo Caamouco, en galego antigo, débase na nosa parroquia á existencia dunha pena que xurdía no lugar que hoxe ocupa a Igrexa e sobre  a que se atopa construída.

Entre outros topónimos antigos existentes na parroquia temos: Liñares, Malata e Redes como referencia a unha actividade, o primeiro define un lugar no que se plantaba e transformaba o liño, o segundo indica a existencia dun lazareto no que se recluía a persoas afectadas por enfermidades contaxiosas e o terceiro entronca directamente cunha actividade relacionada co mar; a pesca con redes. Outros como Ixobre, representan o nexo de unión entre as xentes que un día poboaron as rías de Betanzos, Ares e Ferrol, pola súa terminación 'OBRE' que o enlaza con outros topónimos de comarcas limítrofes; Barallobre, Callobre, Fiobre, Bañobre, etc., que definen un pobo establecido nas marxes das citadas rías cun idioma común.


 

Neste apartado podedes encontrar unha recopilación das mellores páxinas de contido marítimo e meteorolóxico

Meteoroloxía

 

Meteogalicia

Predicción meteorolóxica da USC e da Consellería de Medio Ambiente. Ofrécenos a predicción meteorolóxica para hoxe e os próximos dous días en gráfico de mañá e tarde, e para os vindeiros días só en texto. En canto a predicción marítima, temos a de hoxe e os próximos dous días en gráfico de mañá e tarde. Tamén facilita a marea nos principais portos da comunidade nos vindeiros 6 días.
Un dos mellores links.

 

Axencia Estatal de Meteorología

Páxina principal da axencia estatal de metereoloxía, con moita información.
Atopamos modelos de previsión de 48 horas dos portos da península nas "tablas portuarias". A interpretación das táboas non é sinxela, pero facilita moita información (intensidade e dirección do vento, do mar de fondo, do mar de vento ...), en períodos de 3 horas. Ou na parte "últimos mapas previstos" pódese consultar en formato gráfico.

 

WeatherOnline

Web de predicción a nivel mundial, no apartado de navegación se pode consultar a zona de fiztroy, á que pertence Galicia. Predicción ata 6 días de tres en tres horas. Pódese consultar con máis detalle a parte entre Ortegal e Fisterra Páxinas moi completas con moitísima información.

 

Windguru

A páxina www.windguru.cz ofrece o tempo de diferentes puntos do mundo, entre eles A Coruña, óllo con cambiar ó idioma. Moi acertada.

 

Windfinder

Con información de diferentes puntos da península.

 

National Weather Service

Servicio meteorolóxico nacional dos USA, facilita os datos de vento no aeroporto de Alvedro, moi útil para coñecer as condicións reais.

Información Marítima, Portos.

 

Portos do Estado

Interesante web dos portos comerciais a nivel estatal. Moita información de todo tipo e enlaces ós diferentes portos.

 

Portos de Galicia

Web dos portos competencia da Xunta de Galicia. Información de cada un deles.

 

Porto de A Coruña

Web do porto comercial de A Coruña.

 

Dársena Deportiva

Web de la empresa que xestiona un dos portos deportivos de A Coruña. Interesante.

 

Marina de Sada

Web de la empresa que xestiona o porto deportivo de Sada, moi interesante por ser un dos portos mellores na ría para a náutica deportiva.

 

Turgalicia. Instalacións naúticas en Galicia

Web de turismo de Galicia, parte de información dos portos deportivos de Galicia.

Outras Ligazóns de Interese


Cámaras web da TVG

Rede de cámaras web da TVG, as situadas na costa son interesantes para coñecer en tempo real as condicións de cada punto. A mellor: a de Fisterra.

 

Turgalicia

Web de turismo de Galicia con completa información dos lugares da nosa comunidade. Moi boa.


Concello de Ares

Dentro da web do concello de Ares, existe a posibilidade de descargar mapas da zona, entre eles a carta náutica da ría.